Tvrtka eMundia d.o.o. poštuje i cijeni Vašu privatnost i osobne podatke koje ste povjerili. Osobne podatke, koji su pridobiveni ponudom naših usluga, čuvamo i obrađujemo u skladu s važećim europskim i hrvatskim zakonodavstvom (Zakon o zaštiti osobnih podataka ZZOP-1 i Europska uredba o zaštiti osobnih podataka GDPR)

Upravitelj osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka eMundia d.o.o., Vladimira Nazora 7, Poreč (u nastavku "upravitelj osobnih podataka" ili "eMundia")

Podaci koje prikupljamo i svrha obrađivanja 

Podaci o registriranim korisnicima

Podaci: Ime i prezime, adresa e-pošte, informacije o proteklim kupovinama, broj prikupljenih nagradnih bodova.

Svrha: Pružanje kvalitetnog korisničkog iskustva te ispunjavanje naših ugovornih obaveza.

Podaci o kupcima

Podaci: unosi u košaricu internetne trgovine, ime i prezime, adresa boravišta, adresa e-pošte, telefonski broj, adresa za dostavu proizvoda, kontaktni podaci vezani za dostavu i telefonski broj, način preuzimanja i dostave proizvoda, način plaćanja.

Svrha: Podatke prikupljamo kako bismo ispunili ugovorne obaveze te ostvarimo prava temeljem ugovornog odnosa.

Podatke, koje nam proslijedite u svrhu dostave dobara, možemo proslijediti ponuđaču dostave dobara.

Podaci o vašoj komunikaciji s tvrtkom eMundia

Podaci: Ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, datum i vrijeme komunikacije i sadržaj elektroničke komunikacije (npr. sadržaj poslane e-pošte).

Svrha: Ove podatke prikupljamo kako bismo vam mogli savjetovati i pomoći kod kupovine.

Podaci o korištenju naših internet stranica

Podaci: IP adresa, datumi, vrijeme in trajanje posjeta internetnih stranica, podaci o posjećenim podstranicama, podaci o postavkama, više na podstranici Kolačići.

Svrha: Pružanje kvalitetnog korisničkog iskustva, nuđenje prilagođenog sadržaja i ponuda.

Podaci o pretplatnicima naših usluga (montaža, stručna procjena prostora)

Podaci: Ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte, adresa, potencijalne dodatne informacije koje upišete u obrazac za narudžbu.

Svrha: Podatke prikupljamo kako bismo ispunili ugovorne obaveze te ostvarimo prava temeljem ugovornog odnosa.


Podaci o pretplatnicima na e-obavijesti i e-novosti

Podaci: adresa e-pošte, ime i prezime, podaci o aktivnosti unutar poruka (vrijeme i datum, klikovi na poveznice, odjave).

Svrha: Podaci su potrebni za pružanje kvalitetnog korisničkog iskustva te za slanje prilagođenih sadržaja i ponuda.

Podaci o sudionicima nagradnih igara

Podaci: adresa e-pošte, povremeno drugi podaci koji su određeni općim uvjetima pojedinačne nagradne igre.

Svrha: Provođenje nagradne igre i druge svrhe u skladu s pridobivenom suglasnosti sudionika.

Ugovorni partneri

Vaše podatke koriste i naši pouzdani poslovni partneri (ugovorni partneri) koji obrađuju podatke u našem imenu, u skladu s važećim zakonodavstvom.

U tom okviru, vaše podatke dijelimo s:

 • davateljima poštanskih usluga, davateljima usluga isporuke i logistike/dostave u svrhu izvršavanja vaše narudžbe
 • distributerima, dobavljačima dobara i povlaštenim serviserima
 • pružateljima usluga plaćanja
 • računovodskim servisom
 • davateljima usluga informacijske tehnologije u svrhu servisiranja i održavanja programske opreme
 • administratorima i upraviteljima internetne stranice
 • davateljima računalnih usluga u "oblaku" i davateljima usluga slanja e-pošte
 • davateljima usluga i sistema za upravljanje odnosima sa strankama
 • povlaštenim ustanovama ukoliko to zahtjeva zakon.
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahtijeva zakon.


Vaše osobne podatke ne proslijeđujemo trećim, neovlaštenim osobama ukoliko za to nemamo vašu suglasnost.

Zadržavanje osobnih podataka i razdoblje obrade

Vaše osobne podatke zadržavamo i obrađujemo sve dok se ne ispuni svrha obrađivanja.

Osobne podatke koje pridobijemo vašom suglasnošću zadržavamo sve do otkazivanja suglasnosti (npr. prijava na e-novosti).

Ukoliko je rok zadržavanja podataka određen zakonom (npr. računovodstveni ili porezni podaci), zadržavamo ih u skladu s tim zakonom.

Vaše podatke zadržavamo na poslužiteljima lociranim u Sloveniji, EU i SAD-u. Podaci se povremeno mogu obrađivati i izvan spomenutih područja.

Automatizirano odlučivanje i profiliranje

Na temelju pridobivenih osobnih podataka, u određenim se primjerima provodi automatizirano odlučivanje (uključujući i profiliranje).

Sigurnost vaših podataka

Na našim internetskim stranicama koristimo više sigurnosno-zaštitnih sistema kojima štitimo vaše podatke od gubitka, otkrivanja, neželjenih promjena ili zlouporabe.

Vaši osobni podaci su zaštićeni korisničkim imenom i lozinkom te su dostupni samo povlaštenim osobana (zaposlenicima i ugovornim partnerima).

Po završetku svrhe zadržavanja, podaci se trajno izbrišu to jest dolazi do anonimizacije.

Vaša prava

Pravo da od tvrtke eMundia d.o.o. kad god zatražite:

Pristup do osobnih podataka i sljedeće informacije:

 • svrha obrađivanja,
 • vrste osobnih podataka, korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će biti povjereni osobni podaci - posebice korisnike u trećim državama ili međunarodnim organizacijama,
 • predviđeno razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili, ukoliko to nije moguće, mjerila koja se koriste za određivanje tog razdoblja,
 • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje
 • razloge i značenje te predviđene posljedice takvog obrađivanja za pojedinca.

Jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u obliku koju odredim sam (ukoliko je zahtjev predan elektroničkim sredstvom komunikacije i ako ne zahtijevam drugačije, kopija se pruži u elektroničkom obliku). Za dodatne kopije koje zahtijevam, upravitelj ima pravo naplaćivanja razumne naknade s obzirom na troškove.

Popravak netočnih osobnih podataka.

Ograničavanje obrađivanja ukoliko:

poričem točnost osobnih podataka u razdoblju koje upravitelju omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka, je obrada podataka nezakonita te se protivim brisanju podataka ali zahtijevam ograničenje uporabe, upravitelju osobni podaci nisu više potrebni u svrhu obrađivanja, dok su meni potrebni za priznavanje, obrađivanje ili obranu pravnih zahtjeva.


Brisanje svih podataka (pravo na zaborav) ukoliko su ispunjene pretpostavke 17. člana Opće uredbe o zaštiti podataka, ponajviše ukoliko otkažem suglasnost za obradu osobnih podataka.


Ispis osobnih podataka u struktuiranom, široko korištenom te strojnu čitljivom obliku s pravom proslijeđivanja podataka drugom upravitelju, bez opstrukcije izvornog upravitelja.

Prestanak korištenja osobnih podataka u svrhu neposrednog trženja, uključujući profiliranje.

Za mene ne vrijedi odluka temeljena na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravni utjecaje ili na sličan način utječe na mene, ukoliko su ispunjene pretpostavke 22. člana Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na pritužbu protiv upravitelja kod povjerenika za informiranje ukoliko mislim da obrada mojih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.


Postupak ostvarivanja prava:

Upoznat sam s činjenicom da sve navedene zahtjeve u vezi ostvarivanja prava vezanog na osobne podatke, u pisanom obliku proslijedim upravitelju na adresu e-pošte [email protected]


Upoznat sam s činjenicom da upravitelj može zahtijevati dodatne podatke za potrebe pouzdane identifikacije u vezi s ostvarivanjem prava. Upravitelj ima pravo odbiti provođenje daljnih mjera ukoliko dokaže da pouzdana identifikacija nije moguća.


Upoznat sam s činjenicom da upravitelj na moj zahtjev, kojim ostvarujem pravo u vezi svih navedenih osobnih podataka, mora odgovoriti bez nepotrebnog oklijevanja i najkasnije u roku jednog mjeseca od primitka zahtjeva.

Dodatne informacije


Za sve dodatne informacije i objašnjenja, pišite nam na [email protected] Sva će pitanja vezana na zaštitu osobnosti biti proslijeđena povlaštenoj osobi za sigurnost osobnih podataka.