Pravo potrošača na odustajanje od ugovora

Pravo potrošača na odustajanje od ugovora

Obrazac za odustajanje od ugovora možete pronaći ovdje.

Potrošač (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla obavijestiti prodavača da odustaje od ugovora, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći dan nakon datuma preuzimanja artikla.Sve što trebate napraviti je da nam javite na email [email protected] da želite artikl vratiti ili zamijeniti uz priložen obrazac za odustajanje od ugovora.

Robu možete poslati sami na adresu našeg centralnog skladišta: eMundia d.o.o., Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, Slovenija.

Povrat primljenih artikala poduzeću u roku za odustajanje od ugovora smatrat će se obavješću odustajanja od ugovora. To znači da je artikl potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 30 dana od poslane obavijesti za odustajanje od ugovora (kupnje).

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se smanjila njegova količina, a da za to nije kriv potrošač. Potrošač ne smije neograničeno koristiti artikl od trenutka odustajanja od ugovora. Potrošač smije pregledati artikl u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stvarnog stanja. Testiranje artikla koje nije u skladu s navedenim smatra se korištenjem artikla, što znači da potrošač time gubi pravo na odustajanje od ugovora.

Artikli koji se vraćaju moraju biti vraćeni u prvotnoj, originalnoj i neoštećenoj ambalaži, po kojoj nije pisano, crtano, ljepljeno različitim šarenim trakama ili na bilo koji drugi način oštećenom ili uništenom.

Jedini trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla (koji se u slučaju slanja obračunava u skladu s cjenikom dostavne službe i ovisi o tome radi li se o pošiljci/paketu/teretu). 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora:
Potrošač nema pravo na raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, tj. ako je:

  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju


Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako artikl nije primjeren za povrat zbog svoje prirode. Odustajanje od ugovora nije moguće ni u slučaju kupljene hrane za male životinje, praška za pranje i deterdženata.

Povrat obavljenih uplata bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o odustajanju od ugovora. Kako bi se osigurala izvjesnost, točnost i pravodobnost povrata i osiguravanje evidencije o uplatama, povrat uplate kupcu provodi se isključivo doznakom na njegov bankovni račun. Povrat uplate u gotovini nije moguć.

Povrat uplaćenih sredstava, vršimo tek nakon što nam roba bude vraćena u skladište, i nakon što bude pregledana.

Kod odustajanja od ugovora gdje je korišten bonus, kod za popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom te se korisniku ne vraćaju. Na bankovni račun korisnika vraća se samo uplaćeni iznos. Poklon bon se kod odustajanja od ugovora smatra sredstvom plaćanja i vraća se korisniku kao poklon bon, a uplaćeni iznos se vraća na bankovni račun korisnika.

U iznimnim slučajevima, kada artikli nisu vraćeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, potrošaču možemo ponuditi otkup artikala uz adekvatnu naknadu koju zapisnikom odredimo kod povrata. Otkup sa sniženom vrijednošću uvažava se prilikom potvrđivanja potrošača emailom. Potrošač spomenutu otkupninu koristi isključivo kod narudžbe drugog artikla iste ili veće vrijednosti.

Pravo na povrat kupovne cijene u slučaju korištenja jamstva i materijalnog nedostatka detaljnije uređuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača.

Tvrtka, obrtnik i pravna osoba nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana ili povratka kao što to vrijedi za kupce (fizičke osobe).